Orðabanki íslenskrar málstöðvar
          

Sökning
Ordlistor
Om ordbanken
Kontakta oss

   
Registrering
Ordbanken ökar hela tiden med alltfler ordlistor varav många inte är publicerade. Av ordbankens 149 ordlistor är 69 publicerade.
  Ädelträslag   Arkitektur
  Astronomi   Bilar
  Biologi   Botanik
  Datatermer   Ekonomi
  Ekonomisk forskning   Elektricitet
  Flygväsen   Förvaltning
  Fysik   Genetik
  Geografi   Geografiska informationssystem, GIS
  Geologi   Geologi (ordsamling för byggnadsingenjörer)
  Grammatik   Havsdjur
  Immunologi   Informationsvetenskap
  Kemi   Konstvetenskap
  Maritima termer   Maskinöversättning
  Medicin   Metallurgi
  Meteorologi   Miljö
  Mötestermer   Mötestermer, nordiska
  Motion   Namn på länder
  Namn på stater   Neologismer (registrerad av Isländska språksekretariat)
  Översättning   PISCES, fiskeriterminologi
  Projektledning   Psykologi
  Rättstavning   Revision
  Statistik   Talsvårigheter
  Timmer   Valuta
  Vegetariska mattermer