Orðabanki íslenskrar málstöðvar
          

Sökning
Ordlistor
Om ordbanken
Kontakta oss

   
Registrering
Ordbanken ökar hela tiden med alltfler ordlistor varav många inte är publicerade. Av ordbankens 175 ordlistor är 69 publicerade.
  Ädelträslag
  Arkitektur   Astronomi
  Bilar   Biologi
  Botanik   Ekonomi
  Ekonomisk forskning   Flygväsen
  Förvaltning   Fysik
  Genetik   Geografi
  Geografiska informationssystem, GIS   Geologi
  Geologi (ordsamling för byggnadsingenjörer)   Grammatik
  Havsdjur   Immunologi
  Informationsvetenskap   Kärlväxter, familjer
  Konstvetenskap   Maritima termer
  Maskinöversättning   Medicin
  Metallurgi   Meteorologi
  Mötestermer   Mötestermer, nordiska
  Namn på länder   Namn på stater
  Odontologi   Översättning
  PISCES, fiskeriterminologi   Projektledning
  Psykologi   Revision
  Statistik   Talsvårigheter
  Timmer   Valuta
  Vegetariska mattermer