Orðabanki íslenskrar málstöðvar
          

Sökning
Ordlistor
Om ordbanken
Kontakta oss

   
Registrering
Ordbanken ökar hela tiden med alltfler ordlistor varav många inte är publicerade. Av ordbankens 149 ordlistor är 68 publicerade.
  Ädelträslag
  Arkitektur   Astronomi
  Bilar   Biologi
  Botanik   Datatermer
  Ekonomi   Ekonomisk forskning
  Elektricitet   Flygväsen
  Förvaltning   Fysik
  Genetik   Geografi
  Geografiska informationssystem, GIS   Geologi
  Geologi (ordsamling för byggnadsingenjörer)   Grammatik
  Havsdjur   Immunologi
  Informationsvetenskap   Kemi
  Konstvetenskap   Maritima termer
  Maskinöversättning   Medicin
  Metallurgi   Meteorologi
  Miljö   Mötestermer
  Mötestermer, nordiska   Motion
  Namn på länder   Namn på stater
  Neologismer (registrerad av Isländska språksekretariat)   Översättning
  PISCES, fiskeriterminologi   Projektledning
  Psykologi   Rättstavning
  Revision   Statistik
  Talsvårigheter   Timmer
  Valuta   Vegetariska mattermer