Orðabanki íslenskrar málstöðvar
          

Sökning
Ordlistor
Om ordbanken
Kontakta oss

   
Registrering
Ordbanken ökar hela tiden med alltfler ordlistor varav många inte är publicerade. Av ordbankens 158 ordlistor är 68 publicerade.
  Ädelträslag   Arkitektur
  Astronomi   Bilar
  Biologi   Botanik
  Datatermer   Ekonomi
  Ekonomisk forskning   Elektricitet
  Flygväsen   Förvaltning
  Fysik   Genetik
  Geografi   Geografiska informationssystem, GIS
  Geologi   Geologi (ordsamling för byggnadsingenjörer)
  Grammatik   Havsdjur
  Immunologi   Informationsvetenskap
  Kemi   Konstvetenskap
  Maritima termer   Maskinöversättning
  Medicin   Metallurgi
  Meteorologi   Mötestermer
  Mötestermer, nordiska   Motion
  Namn på länder   Namn på stater
  Neologismer (registrerad av Isländska språksekretariat)   Översättning
  PISCES, fiskeriterminologi   Projektledning
  Psykologi   Rättstavning
  Revision   Statistik
  Talsvårigheter   Timmer
  Valuta   Vegetariska mattermer