Orðabanki íslenskrar málstöðvar
          

Søk
Ordsamlingar
Om ordbanken
Kontakt oss

   
Registrering
Ordbanken vert stendig større. Mange ordlister er framleis i produksjon utan å ha vore publiserte. Av totalt 185 ordlister er 71 publiserte.
  Arktitektur   Astronomi
  Bilar   Biologi
  Forvalting   Fysikk
  Genetikk   Geografi
  Geografisk informasjonssystem   Geologi
  Grammatikk   Høgare planter
  Immunologi   Informatikk
  Ingeniørfag-bygg (geologi)   Logopedi
  Luftfart   Maritim terminologi
  Maturter   Medisin
  Metallindustri   Meteorologi
  Møteterminologi   Møteterminologi (nordisk)
  Namn på statar   Nyttetre
  Odontologi   Omsetjing
  Omsetjing av programvare   Pedagogikk og psykologi
  Pisces, fiskerifag   Plantenamn (islandske)
  Prosjektstyring   Revisjon
  Sjødyr   Statistikk
  Statsnamn   Trevirke
  Valuta   Økonomi 1
  Økonomi 2