Orðabanki íslenskrar málstöðvar
          

Sökning
Ordlistor
Om ordbanken
Kontakta oss

   
Registrering
Ordbanken ökar hela tiden med alltfler ordlistor varav många inte är publicerade. Av ordbankens 192 ordlistor är 72 publicerade.
  Ädelträslag   Arkitektur
  Astronomi   Bilar
  Biologi   Botanik
  Ekonomi   Ekonomisk forskning
  Flygväsen   Fysik
  Förvaltning   Genetik
  Geografi   Geografiska informationssystem, GIS
  Geologi   Geologi (ordsamling för byggnadsingenjörer)
  Grammatik   Havsdjur
  Immunologi   Informationsvetenskap
  Kärlväxter, familjer   Konstvetenskap
  Maritima termer   Maskinöversättning
  Medicin   Metallurgi
  Meteorologi   Mötestermer
  Mötestermer, nordiska   Namn på länder
  Namn på stater   Odontologi
  PISCES, fiskeriterminologi   Projektledning
  Psykologi   Revision
  Statistik   Talsvårigheter
  Timmer   Valuta
  Vegetariska mattermer   Översättning